Wykonujemy prace w zakresie

instalacje elektryczne budownictwa mieszkaniowego

instalacje elektroenergetyczne zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej

zasilanie elektroenergetyczne, instalacje sterowania i automatyki

linie kablowe wszelkiego typu

stacje transformatorowe napowietrzne, wnętrzowe i kontenerowe

oświetlenie zewnętrzne ulic, placów i dróg

Ofertujemy również prace z zakresu instalacji następujących

systemów niskoprądowych:

  • instalacje sieci logicznych, instalacje kontroli dostępu
  • instalacje telefoniczne, światłowodowe
  • instalacje telewizyjne, instalacje CCTV (telewizja przemysłowa), multimedialne systemy audiowizualne
  • instalacje alarmowe, instalacje SAP (sygnalizacja alarmu pożaru), instalacje DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy), instalacje detekcji gazów

Nasi Partnerzy